http://www.lnsm.ln.cn/

刘德华讲出好演员标准与空姐合影小细节证明天

 哈喽行家好,说起刘德华念必行家都黑白常的谙习了,正在中国这片大地上面险些没有几私人不知晓刘德华,出道至今的刘德华得回过300多项荣幸,这一效果也被被纳入了吉尼斯天下记载之中,他还与张学友、郭富城、清晨三人联合成为四大天王,况且他不光歌唱的好,正在演技方面也黑白常的棒,为行家带来过不少良好的作品,就譬喻《追龙》、《补救吾先生》另有近来极度火爆的《扫毒2》都是他的作品。而正在近来刘德华被采访时毋庸讳言的流露:“伶人,真的不应当有任何脚色是你不行演的”还举例流露之前己方正在无线电时前后戏服要类似,防备不要穿帮。这股敬业的心灵可能说黑白常的棒了。念起华仔2018年正在演唱会上由于嗓子发炎导致不行作声,哭着向粉丝们致歉的诚实敬业。比照现正在的少少把背台词当生长处的幼鲜肉们,可谓是天差地别。况且华仔不光敬业,正在人品上面也是没的说,正在之前与一位长得很像己方的空姐合照的岁月,极度的显现人品,华仔不光没有不耐烦,反而一脸的配合,还己方主动的拿起空姐的手机合照,正在合照的岁月也没有不忠实的手脚,反而把另一只没有拿手机的手放正在口袋内里,而且正在摄影之后还与空姐搜检照片是否满足,可能说是没有一点明星的架子了。这些幼幼的细节另有华仔齐备的敬业心灵,都足以表明刘德华被称为天王真的是很名副实在。同时也可能看出刘德华无论是正在演技、唱歌等本职事情上面特殊,正在做人方面也是值得行家研习的。同时幼编也歌颂华仔可以早日已往次坠马受伤的伤痛之中复原过来。不知晓行家看待刘德华是什么样的观念呢?迎接行家正在评论区留言哦

 \u54c8\u55bd\u5927\u5bb6\u597d\uff0c\u8bf4\u8d77\u5218\u5fb7\u534e\u60f3\u5fc5\u5927\u5bb6\u90fd\u662f\u975e\u5e38\u7684\u719f\u6089\u4e86\uff0c\u5728\u4e2d\u56fd\u8fd9\u7247\u5927\u5730\u4e0a\u9762\u51e0\u4e4e\u6ca1\u6709\u51e0\u4e2a\u4eba\u4e0d\u77e5\u9053\u5218\u5fb7\u534e\uff0c\u51fa\u9053\u81f3\u4eca\u7684\u5218\u5fb7\u534e\u83b7\u5f97\u8fc7300\u591a\u9879\u8363\u8a89\uff0c\u8fd9\u4e00\u6210\u5c31\u4e5f\u88ab\u88ab\u7eb3\u5165\u4e86\u5409\u5c3c\u65af\u4e16\u754c\u8bb0\u5f55\u4e4b\u4e2d\uff0c\u4ed6\u8fd8\u4e0e\u5f20\u5b66\u53cb\u3001\u90ed\u5bcc\u57ce\u3001\u9ece\u660e\u4e09\u4eba\u5171\u540c\u6210\u4e3a\u56db\u5927\u5929\u738b\uff0c\u800c\u4e14\u4ed6\u4e0d\u4ec5\u6b4c\u5531\u7684\u597d\uff0c\u5728\u6f14\u6280\u65b9\u9762\u4e5f\u662f\u975e\u5e38\u7684\u68d2\uff0c\u4e3a\u5927\u5bb6\u5e26\u6765\u8fc7\u4e0d\u5c11\u4f18\u79c0\u7684\u4f5c\u54c1\uff0c\u5c31\u6bd4\u5982\u300a\u8ffd\u9f99\u300b\u3001\u300a\u89e3\u6551\u543e\u5148\u751f\u300b\u8fd8\u6709\u6700\u8fd1\u975e\u5e38\u706b\u7206\u7684\u300a\u626b\u6bd22\u300b\u90fd\u662f\u4ed6\u7684\u4f5c\u54c1\u3002

 \u800c\u5728\u6700\u8fd1\u5218\u5fb7\u534e\u88ab\u91c7\u8bbf\u65f6\u76f4\u8a00\u4e0d\u8bb3\u7684\u8868\u793a\uff1a\u201c\u6f14\u5458\uff0c\u771f\u7684\u4e0d\u5e94\u8be5\u6709\u4efb\u4f55\u89d2\u8272\u662f\u4f60\u4e0d\u80fd\u6f14\u7684\u201d\u8fd8\u4e3e\u4f8b\u8868\u793a\u4e4b\u524d\u81ea\u5df1\u5728\u65e0\u7ebf\u7535\u65f6\u524d\u540e\u620f\u670d\u8981\u4e00\u81f4\uff0c\u6ce8\u610f\u4e0d\u8981\u7a7f\u5e2e\u3002\u8fd9\u80a1\u656c\u4e1a\u7684\u7cbe\u795e\u53ef\u4ee5\u8bf4\u662f\u975e\u5e38\u7684\u68d2\u4e86\u3002\u60f3\u8d77\u534e\u4ed42018\u5e74\u5728\u6f14\u5531\u4f1a\u4e0a\u56e0\u4e3a\u55d3\u5b50\u53d1\u708e\u5bfc\u81f4\u4e0d\u80fd\u51fa\u58f0\uff0c\u54ed\u7740\u5411\u7c89\u4e1d\u4eec\u9053\u6b49\u7684\u771f\u8bda\u656c\u4e1a\u3002\u5bf9\u6bd4\u73b0\u5728\u7684\u4e00\u4e9b\u628a\u80cc\u53f0\u8bcd\u5f53\u6210\u4f18\u70b9\u7684\u5c0f\u9c9c\u8089\u4eec\uff0c\u53ef\u8c13\u662f\u5929\u5dee\u5730\u522b\u3002

 \u800c\u4e14\u534e\u4ed4\u4e0d\u4ec5\u656c\u4e1a\uff0c\u5728\u4eba\u54c1\u4e0a\u9762\u4e5f\u662f\u6ca1\u7684\u8bf4\uff0c\u5728\u4e4b\u524d\u4e0e\u4e00\u4f4d\u957f\u5f97\u5f88\u50cf\u81ea\u5df1\u7684\u7a7a\u59d0\u5408\u7167\u7684\u65f6\u5019\uff0c\u975e\u5e38\u7684\u66b4\u9732\u4eba\u54c1\uff0c\u534e\u4ed4\u4e0d\u4ec5\u6ca1\u6709\u4e0d\u8010\u70e6\uff0c\u53cd\u800c\u4e00\u8138\u7684\u914d\u5408\uff0c\u8fd8\u81ea\u5df1\u4e3b\u52a8\u7684\u62ff\u8d77\u7a7a\u59d0\u7684\u624b\u673a\u5408\u7167\uff0c\u5728\u5408\u7167\u7684\u65f6\u5019\u4e5f\u6ca1\u6709\u4e0d\u8001\u5b9e\u7684\u884c\u4e3a\uff0c\u53cd\u800c\u628a\u53e6\u4e00\u53ea\u6ca1\u6709\u62ff\u624b\u673a\u7684\u624b\u653e\u5728\u53e3\u888b\u91cc\u9762\uff0c\u5e76\u4e14\u5728\u62cd\u7167\u4e4b\u540e\u8fd8\u4e0e\u7a7a\u59d0\u68c0\u67e5\u7167\u7247\u662f\u5426\u6ee1\u610f\uff0c\u53ef\u4ee5\u8bf4\u662f\u6ca1\u6709\u4e00\u70b9\u660e\u661f\u7684\u67b6\u5b50\u4e86\u3002

 \u8fd9\u4e9b\u5c0f\u5c0f\u7684\u7ec6\u8282\u8fd8\u6709\u534e\u4ed4\u5341\u8db3\u7684\u656c\u4e1a\u7cbe\u795e\uff0c\u90fd\u8db3\u4ee5\u8bc1\u660e\u5218\u5fb7\u534e\u88ab\u79f0\u4e3a\u5929\u738b\u771f\u7684\u662f\u5f88\u540d\u526f\u5176\u5b9e\u3002\u540c\u65f6\u4e5f\u53ef\u4ee5\u770b\u51fa\u5218\u5fb7\u534e\u65e0\u8bba\u662f\u5728\u6f14\u6280\u3001\u5531\u6b4c\u7b49\u672c\u804c\u5de5\u4f5c\u4e0a\u9762\u51fa\u8272\uff0c\u5728\u505a\u4eba\u65b9\u9762\u4e5f\u662f\u503c\u5f97\u5927\u5bb6\u5b66\u4e60\u7684\u3002\u540c\u65f6\u5c0f\u7f16\u4e5f\u795d\u798f\u534e\u4ed4\u80fd\u591f\u65e9\u65e5\u4ece\u4e0a\u6b21\u5760\u9a6c\u53d7\u4f24\u7684\u4f24\u75db\u4e4b\u4e2d\u6062\u590d\u8fc7\u6765\u3002\u4e0d\u77e5\u9053\u5927\u5bb6\u5bf9\u4e8e\u5218\u5fb7\u534e\u662f\u4ec0\u4e48\u6837\u7684\u770b\u6cd5\u5462\uff1f\u6b22\u8fce\u5927\u5bb6\u5728\u8bc4\u8bba\u533a\u7559\u8a00\u54e6).attr(t).hide()return a.each(e,function(e,t){a().hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url})return window[o]=function(t){clearTimeout(i)var nfor(var s in t)t.hasOwnProperty(s)(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n)r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 乞求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocolhttp:==location.protocole.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.ogetToken==this.ajaxOpt.data.m(f=!0),this.retryHttp(t)var n=a.Deferred()return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:汇集纰谬}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q}if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)(n=t,t=!1),thvoid 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise()var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]})return o.done=function(e){var t=a.Deferred()return e.qid?(void 0===n(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录形态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():ie.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e})return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n})return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e})return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e})return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e})return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:ereturn n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e})return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)})return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)}return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t}returnpwd==n(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0)return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0)return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase()t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n])var s,o=[]return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)>

 ).hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url})return window[o]=function(t){clearTimeout(i)var nfor(var s in t)t.hasOwnProperty(s)(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n)r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 乞求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocolhttp:==location.protocole.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.ogetToken==this.ajaxOpt.data.m(f=!0),this.retryHttp(t)var n=a.Deferred()return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:汇集纰谬}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q}if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)(n=t,t=!1),thvoid 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise()var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]})return o.done=function(e){var t=a.Deferred()return e.qid?(void 0===n(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录形态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():ie.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e})return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n})return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e})return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e})return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e})return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:ereturn n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e})return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)})return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)}return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t}returnpwd==n(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0)return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0)return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase()t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n])var s,o=[]return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=returnboolean==typeof e(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=returnboolean==typeof e(n=t,t=e,e=null),object==typeof n(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e})return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e})return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumberreturn(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()}t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree})var s=new c(t,{},!0)return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()}returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase()void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t])var i,s=[]return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)>

 -1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=returnboolean==typeof e(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=returnboolean==typeof e(n=t,t=e,e=null),object==typeof n(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e})return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e})return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumberreturn(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()}t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree})var s=new c(t,{},!0)return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()}returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase()void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t])var i,s=[]return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}}var p={}a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i]return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)}r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strictvar t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1}e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:nullfor(var i,s=n,o=e.split(.)o.length>

 -1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}}var p={}a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i]return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)}r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strictvar t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1}e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:nullfor(var i,s=n,o=e.split(.)o.length0)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>

 0)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0!t.isPlainObject(s[i]))return rs=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),eif(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),efor(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1f.length>

 0!t.isPlainObject(s[i]))return rs=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),eif(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),efor(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1f.length0){if(u=f.shift(),void 0===a[u](a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])f.length>

 0){if(u=f.shift(),void 0===a[u](a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])f.length0){l=!0break}o=a,a=a[u]}return l?e.events.trigger(warn.config,setConfig cannot be set on +i):o[u]=s,e}var r=function(){var e,n,i,s,o,u=arguments[0]{},a=1,f=arguments.length,l=!1for(boolean==typeof u(l=u,u=arguments[1]{},a=2),object==typeof ut.isFunction(u)(u={})a0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Daten=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+expires=+r.toGMTString()+path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^]*)($)),r=document.cookie.match(n)return r(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i>

 0},n。getGuid=function(){return r++},n。parseCallback=function(e){returnfunction==t。type(e)?e!!0===e?function(){location。reload()}!string==t。type(e)&&0===e。indexOf(http)?function(){location。href=e}!function(){}},n。setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n!2,r。setTime(r。getTime()+864e5*n),document。cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r。toGMTString()+;path=/},n。getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document。cookie。match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n。throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e。apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a!f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t)!i=0?c()!n&&(l=setTimeout(c,-i)),a=u}},n。debounce=function(e,t,r){return n。throttle(e,t,r,!0)},n。bind=function(e,n){if(e。bind&&e。bind===Function。prototype。bind)return e。bind(n);if(!t。isFunction(e))throw new TypeError;var r=[]。slice。call(arguments,2),i=function(){var t=[]。slice。apply(arguments);if(this instanceof i){var s=function(){};s。prototype=e。prototype;var o=new s;s。prototype=null;var u=e。apply(o,r。concat(t));return Object(u)===u?u!o}return e。apply(n,r。concat(t))};return i},n。initInputId=function(e){t(e)。find(。quc-input!not([id]))。each(function(e,r){var i=t(r),s=i。parent();if(s=LABEL==s[0]。tagName?s!s。siblings(label),s。length){var o=quc_+i。attr(name)+_+n。getGuid();i。attr(id,o),s。attr(for,o)}})},n。selectText=function(e,n,r){var i=t(e),s=i。val()。length;for(n=parseInt(n)0,r=parseInt(r)s;n)。attr(src,o)。hide();t(n。body)。append(u),window[s]=function(){clearTimeout(a),delete r。object;var e=u[0]。contentWindow,n=e。document,s=r。store=n。createElement(input);setTimeout(function(){s。addBehavior(#default#userData),n。body。appendChild(s),s。load(r。storeName),t。each(i。data,function(e,t){s。setAttribute(e,t)}),s。save(r。storeName)},30)};var a=setTimeout(function(){u。remove()},2e4)})}},set!function(e,t){this。object?this。object。set(e,t)!(this。store。load(this。storeName),this。store。setAttribute(e,t),this。store。save(this。storeName))},get!function(e,t);this。store。load(this。storeName);var n=this。store。getAttribute(e);return null!==n?n!t},remove!function(e){this。object?this。object。remove(e)!this。store。removeAttribute(e)}},a={init!function(){this。data=this。data{}},set!function(e,t){this。data[e]=t},get!function(e,t){var n=this。data[e];return void 0!==n?n!t},remove!function(e){delete this。data[e]}},f=navigator。userAgent。toLowerCase(),l=f。match(/msie ([\d。]+)/),c=l&&l[1],h=6==c7==c;e。utils。storage=function(e){var t;switch(e){default!caselocal!try{t=window。localStorage?r!h?u!a}catch(e){t=a}break;casesession!try{t=window。sessionStorage?i!a}catch(e){t=a}break;casecookie!t=o()?s!a;break;casepage!t=a}return t。init&&t。init(),t},h&&u。init()}(QHPass),function(e){use strict;var t=e。$,n=随即登录,r=e。ERROR={REALNAME_EMPTY!{errno!204,errmsg!请输入您的切实姓名},REALNAME_INVALID!{errno!227,errmsg!请确认您输入的切实姓名是否有误},ACCOUNT_EMPTY!{errno!1030,errmsg!请输入360帐号},ACCOUNT_INVALID!{errno!1035,errmsg!请确认您的帐号输入是否有误},ACCOUNT_DUPLICATE!{errno!1037,errmsg!该帐号仍旧注册,+n},USERNAME_DUPLICATE!{errno!213,errmsg!用户名仍旧被行使,+n},USERNAME_EMPTY!{errno!215,errmsg!请输入用户名},USERNAME_INAPPROPRIATE!{errno!225,ermsg!用户名蕴涵失当当实质},USERNAME_INVALID!{errno!199,errmsg!用户名应为2-14个字符,赞成中英文、数字或_},USERNAME_NUMBER!{errno!200,errmsg!用户名不行全为数字},NICKNAME_EMPTY!{errno!205,errmsg!请输入昵称},NICKNAME_DUPLICATE!{errno!260,errmsg!昵称仍旧被行使},NICKNAME_INAPPROPRIATE!{errno!226,errmsg!昵称蕴涵失当当实质},NICKNAME_NUMBER!{errno!262,errmsg!昵称不行悉数是数字},NICKNAME_INVALID!{errno!15e3,errmsg!昵称应为2-14个字符,赞成中英文、数字、_或。},EMAIL_EMPTY!{errno!203,errmsg!请输入邮箱},EMAIL_INVALID!{errno!1532,errmsg!邮箱款式有误},EMAIL_NOT_ACTIVATED!{errno!2e4},MOBILE_EMPTY!{errno!1107,errmsg!请输入手机号},MOBILE_INVALID!{errno!1100,errmsg!手机号款式有误},MOBILE_DUPLICATE!{errno!1106,errmsg!该手机号仍旧注册,+n},CAPTCHA_INVALID!{errno!78e3,errmsg!验证码纰谬请从头输入},CAPTCHA_INVALID_OLD!{errno!1670,errmsg!验证码纰谬请从头输入},CAPTCHA_EMPTY!{errno!78002,errmsg!请输入验证码},CAPTCHA_APPID_INVALID!{errno!1300,errmsg!验证码款式有误},SMS_TOKEN_EMPTY!{errno!1350,errmsg!请输入校验码},SMS_TOKEN_INCORRECT!{errno!1351,errmsg!校验码输入有误},PASSWORD_EMPTY!{errno!211,errmsg!请输入暗号},PASSWORD_INVALID!{errno!1065,errmsg!暗号长度应为6-20个字符},errmsg!暗号安定级别过低},PASSWORD_WEAK!{errno!54999,errmsg!暗号弱,有危急,请从头输入},PASSWORD_ORDERED!{errno!54999,errmsg!暗号不行为相联字符},PASSWORD_CHAR_REPEAT!{errno!54999,errmsg!暗号不行全为不异字符},PASSWORD_WRONG!{errno!220,errmsg!登录暗号纰谬,请从头输入},PASSWORD_NOT_MATCH!{errno!1091,errmsg!两次暗号输入不类似},PASSWORD_FULL_SHARP!{errno!54e3,errmsg!暗号不行蕴涵中文字符,请从头树立},IDENTIFY_EXPIRE!{errno!153e3},NOT_SIGNED_IN!{errno!1501,errmsg!用户未登岸},UNKNOWN_ERROR!{errno!999999,errmsg!未知纰谬},SUCCESS!{errno!0,errmsg!操作得胜},TIME_OUT!{errno!1,errmsg!汇集超时}},i=e。utils=e。utils{},s={1105!该手机号未注册360帐号,1402!手机号当天发送短信次数超限,201!该邮箱仍旧注册,+n,3e4!该手机号仍旧注册,请直接用手机号登录,30007!该手机号仍旧注册,请直接用手机号登录,65002!该帐号未开启短信登录性能,随即开启,65001!该帐号只可通过短信登录,闭塞此性能,221!帐号被封禁,点此接洽客服,78001!提交过于频。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。